Lijekovi

Baqsimi

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Baqsimi
Djelatna tvar glukagon
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK H04AA01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Upute za uporabu demonstracijskog uređanja za zdravstvene radnike, verzija 1
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Upute za uporabu i kartica s upozorenjima za bolesnike verzija 1
Video s uputama za pravilnu primjenu.mp4
Povratak