Lijekovi

Belara 0,03 mg/2 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Belara 0,03 mg/2 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-368848654
Djelatna tvar etinilestradiol
klormadinonacetat
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 0,030 mg etinilestradiola i 2 mg klormadinonacetata
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 21 tableta u blisteru, kalendarsko pakiranje, u kutiji  [HR-H-368848654-01]
63 tablete u blisteru, kalendarsko pakiranje, u kutiji  [HR-H-368848654-02]
Proizvođač Gedeon Richter Plc., Budimpešta, Mađarska
Nositelj odobrenja Gedeon Richter Plc., Gyömrői út 19-21, Budimpešta, Mađarska
Datum rješenja 30.09.2017.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/16-02/78
Urbroj 381-12-01/30-17-07
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G03AA15
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o mjerama minimizacije rizika od meningeomapovezanog s primjenom lijekova koji sadrže klormadinonacetat i nomegestrolacetat 09.11.2022. Gedeon Richter Plc., Theramex Ireland Limited, Zentiva k.s., Mibe Pharmaceuticals d.o.o.
Povratak