Lijekovi

Beovu

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Beovu
Djelatna tvar brolucizumab
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK S01LA06
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Vodič za bolesnike, verzija 3
Vodič za bolesnike_audio, verzija 3

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranim preporukama za minimizaciju rizika od intraokularne upale, uključujući vaskulitis mrežnice i/ili mrežničnu vaskularnu okluziju, za lijek Beovu (brolucizumab) 04.11.2021. Novartis Europharm Limited
Povratak