Lijekovi

Bimervax, cjepivo protiv COVID-19 (rekombinantno, adjuvantirano)

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Bimervax, cjepivo protiv COVID-19 (rekombinantno, adjuvantirano)
Djelatna tvar fuzijski heterodimer domene za vezanje na receptor rekombinantnog proteina šiljka virusa SARS-CoV-2
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK J07BN
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Povratak