Lijekovi

Blincyto

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Blincyto
Djelatna tvar blinatumomab
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK L01FX07
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za liječnike, verzija 3
Vodič za ljekarnike, verzija 3
Vodič za medicinske sestre, verzija 4
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Vodič za bolesnike i njegovatelje, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 3
Povratak