Lijekovi

Bonviva

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Bonviva
Djelatna tvar natrijev ibandronat hidrat
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept (filmom obložena tableta)
ograničeni recept (otopina za injekciju)
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK M05BA06
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica za bolesnika, verzija 1
Povratak