Lijekovi

Bosentan Makpharm 125 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Bosentan Makpharm 125 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-476813490
Djelatna tvar bosentan hidrat
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 125 mg bosentana (u obliku bosentan hidrata)
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 56 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-476813490-01]
112 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-476813490-02]
Proizvođač Pharmascience International Limited, Nicosia, Cipar
GE Pharmaceuticals Ltd., Botevgrad, Bugarska
Nositelj odobrenja Makpharm d.o.o., Trnjanska cesta 37/1, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 24.01.2020.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/19-02/230
Urbroj 381-12-01/30-20-02
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C02KX01
Lijek je stavljen u promet u RH Nestašica
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Knjižica za bolesnika s važnim uputama za sigurnu primjenu lijeka, verzija 2
Povratak