Lijekovi

Bosentan Makpharm 62,5 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Bosentan Makpharm 62,5 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-210843347
Djelatna tvar bosentan hidrat
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 62,5 mg bosentana (u obliku bosentan hidrata)
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 14 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-210843347-01]
56 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-210843347-02]
112 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-210843347-03]
Proizvođač Pharmascience International Limited, Nicosia, Cipar
GE Pharmaceuticals Ltd., Botevgrad, Bugarska
Nositelj odobrenja Makpharm d.o.o., Trnjanska cesta 37/1, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 24.01.2020.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/19-02/229
Urbroj 381-12-01/30-20-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C02KX01
Lijek je stavljen u promet u RH Nestašica
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Knjižica za bolesnika s važnim uputama za sigurnu primjenu lijeka, verzija 2
Povratak