Lijekovi

Colobreathe

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Colobreathe
Djelatna tvar kolistimetatnatrij
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept (prašak inhalata, tvrda kapsula)
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK J01XB01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Priručnik za zdravstvene radnike, verzija 1
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Priručnik za bolesnike, verzija 1
Povratak