Lijekovi

Daxanlo 75 mg tvrde kapsule

Naziv lijeka Daxanlo 75 mg tvrde kapsule
Broj odobrenja HR-H-540444937
Djelatna tvar dabigatraneteksilatmesilat
Sastav jedna kapsula sadrži 75 mg dabigatraneteksilata (u obliku dabigatraneteksilatmesilata)
Farmaceutski oblik Kapsula, tvrda
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 10 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-540444937-01]
30 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-540444937-02]
60 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-540444937-03]
100 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-540444937-04]
100 kapsula (2 pakiranja sa po 50 kapsula u blisteru s jediničnom dozom), u kutiji  [HR-H-540444937-05]
180 kapsula (3 pakiranja sa po 60 kapsula u blisteru s jediničnom dozom), u kutiji  [HR-H-540444937-06]
60 kapsula u bočici, u kutiji  [HR-H-540444937-07]
180 kapsula (3 pakiranja sa po 60 kapsula u bočici), u kutiji  [HR-H-540444937-08]
Proizvođač Krka d.d., Novo mesto, Novo Mesto, Slovenija
Nositelj odobrenja Krka - farma d.o.o., Radnička cesta 48, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 07.11.2023.
Rok rješenja 07.11.2028.
Klasa UP/I-530-09/21-01/366
Urbroj 381-12-01/70-23-07
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK B01AE07
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za propisivače lijeka pVTE, verzija 6
Vodič za propisivače lijeka pSPAF, DVT, PE, verzija 6
Vodič za propisivače lijeka pVTE pedijatrijska populacija, verzija 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica s upozorenjima za bolesnika

Napomena

Za predmetni lijek Agencija za lijekove i medicinske proizvode je dana 07. studenoga 2023. godine donijela Rješenje o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet koje je sukladno članku 46. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18) dano pod sljedećim uvjetima:

 a) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet Krka - farma d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb, obvezan je poduzeti dodatne mjere minimizacije rizika koje su neophodne za sigurnu i djelotvornu primjenu lijeka na način da je za lijek Daxanlo 75 mg tvrde kapsule dužan osigurati edukativni paket za svaku terapijsku indikaciju, ciljajući na sve liječnike za koje se očekuje da će propisivati/primjenjivati lijek Daxanlo. Ovaj edukativni paket je namijenjen podizanju svijesti o potencijalnom riziku od krvarenja tijekom liječenja lijekom Daxanlo te kako zbrinuti spomenute rizike.

b) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet obvezan je usuglasiti sadržaj i format edukacijskih materijala, uključujući komunikacijski plan i način distribucije, kao i sve druge aspekte ovih edukacijskih materijala s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode ukinut će odobrenje za stavljanje u promet predmetnog lijeka ako nositelj odobrenja ne ispunjava obaveze utvrđene uvjetima navedenim u Rješenju.

Povratak