Lijekovi

Defitelio

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Defitelio
Djelatna tvar defibrotid
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK B01AX01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o zabrani korištenja lijeka Defitelio (defibrotid) za profilaksu veno-okluzivne bolesti nakon transplantacije hematopoetskih matičnih stanica 13.06.2022. Gentinum S.r.l.
Povratak