Lijekovi

Diane-35 obložene tablete

Naziv lijeka Diane-35 obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-931753518
Djelatna tvar ciproteronacetat
etinilestradiol
Sastav jedna tableta sadrži 2,000 mg ciproteronacetata i 0,035 mg etinilestradiola
Farmaceutski oblik obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 63 tablete u blisteru, u kutiji  [HR-H-931753518-01]
Proizvođač Bayer Weimar GmbH und Co. KG., Weimar, Njemačka
Bayer AG, Berlin, Njemačka
Nositelj odobrenja Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 29.01.2021.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/20-02/21
Urbroj 381-12-01/38-21-06
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G03HB01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Lista provjere za propisivače, verzija 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Važne informacije za korisnicu, verzija 2
Povratak