Lijekovi

Duodopa 20 mg/ml + 5 mg/ml intestinalni gel

Naziv lijeka Duodopa 20 mg/ml + 5 mg/ml intestinalni gel
Broj odobrenja HR-H-753613005
Djelatna tvar levodopa
karbidopa hidrat
Sastav 1 ml gela sadrži 20 mg levodope i 5 mg karbidope hidrata
Farmaceutski oblik intestinalni gel
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 100 ml gela u vrećici u kazeti, sedam kazeta u kutiji  [HR-H-753613005-01]
Proizvođač Fresenius Kabi Norge AS, Halden, Norveška
AbbVie Logistics B.V., JV Zwolle, Nizozemska
Nositelj odobrenja AbbVie d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 30.05.2019.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/18-02/307
Urbroj 381-12-01/70-19-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N04BA02
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Kratke upute za zdravstvene radnike, verzija 2
Kratke upute za kontrolni posjet, verzija 2
Upute za zdravstvene radnike o primjeni lijeka, verzija 2
Upute za zdravstvene radnike o ciljanim aspektima, verzija 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Priručnik za bolesnike, verzija 3
Povratak