Lijekovi

Efigalo 0,5 mg tvrde kapsule

Naziv lijeka Efigalo 0,5 mg tvrde kapsule
Broj odobrenja HR-H-665003707
Djelatna tvar fingolimodklorid
Sastav jedna tvrda kapsula sadrži fingolimodklorid što odgovara 0,5 mg fingolimoda
Farmaceutski oblik kapsula, tvrda
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 7 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-665003707-01]
14 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-665003707-02]
28 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-665003707-03]
30 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-665003707-04]
56 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-665003707-05]
60 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-665003707-06]
90 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-665003707-07]
98 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-665003707-08]
100 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-665003707-09]
7 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-665003707-10]
14 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-665003707-11]
28 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-665003707-12]
30 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-665003707-13]
56 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-665003707-14]
60 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-665003707-15]
90 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-665003707-16]
98 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-665003707-17]
100 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-665003707-18]
30 kapsula u bočici, u kutiji  [HR-H-665003707-19]
Proizvođač Krka d.d., Novo mesto, Novo Mesto, Slovenija
Ardena Pamplona S.L., Noain, Navarra, Španjolska
Nositelj odobrenja Krka - farma d.o.o., Radnička cesta 48, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 03.02.2021.
Rok rješenja 03.02.2026.
Klasa UP/I-530-09/19-01/277
Urbroj 381-12-01/70-21-04
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L04AA27
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Lista provjere za zdravstvene radnike, verzija 5
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Vodič za bolesnike, verzija 5
Vodič za roditelje skrbnike, verzija 3
Kartica za bolesnice s podsjetnikom o trudnoći, verzija 1

Napomena

Za predmetni lijek Agencija za lijekove i medicinske proizvode je dana 03. veljača 2021. donijela Rješenje o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet koje je sukladno članku 46. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18) dano pod sljedećim uvjetima:

 a) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet Krka - farma d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb obvezan je poduzeti dodatne mjere minimizacije rizika koje su neophodne za sigurnu i djelotvornu primjenu lijeka na način da je za lijek Efigalo 0,5 mg tvrde kapsule (fingolimodum) dužan osigurati edukacijski materijal koji čine Sažetak opisa svojstava lijeka, Lista provjere za zdravstvene radnike za odraslu i pedijatrijsku populaciju, Vodič za bolesnika/roditelja (ili zakonskog predstavnika)/skrbnika, Kartica za bolesnice s podsjetnikom o trudnoći.

 b) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet obvezan je usuglasiti sadržaj i format edukacijskih materijala, uključujući komunikacijski plan i način distribucije, kao i sve druge aspekte ovih edukacijskih materijala s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske.

 Agencija za lijekove i medicinske proizvode ukinut će odobrenje za stavljanje u promet predmetnog lijeka ako nositelj odobrenja ne ispunjava obaveze utvrđene uvjetima navedenim u Rješenju.

Povratak