Lijekovi

Eliskardia 10 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Eliskardia 10 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-264927020
Djelatna tvar prasugrel
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 10 mg prasugrela
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 14 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-264927020-01]
28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-264927020-02]
30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-264927020-03]
56 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-264927020-04]
60 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-264927020-05]
84 tablete u blisteru, u kutiji  [HR-H-264927020-06]
90 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-264927020-07]
98 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-264927020-08]
Proizvođač Krka d.d., Novo mesto, Slovenija
Nositelj odobrenja Krka - farma d.o.o., Radnička cesta 48, Zagreb
Datum rješenja 17.09.2018.
Rok rješenja 17.09.2023.
Klasa UP/I-530-09/17-01/63
Urbroj 381-12-01/70-18-02
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK B01AC22
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
Povratak