Lijekovi

Erlotinib Remedica 150 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Erlotinib Remedica 150 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-272495134
Djelatna tvar erlotinibklorid
Sastav Jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg erlotiniba (u obliku erlotinibklorida)
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-272495134-01]
Proizvođač Remedica Ltd., Limassol, Cipar
Nositelj odobrenja Remedica Ltd., Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, Limassol, Cipar
Datum rješenja 09.04.2021.
Rok rješenja 26.10.2021.
Klasa UP/I-530-09/15-01/312
Urbroj 381-12-01/70-21-30
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L01XE03
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
Povratak