Lijekovi

Estal 0,03 mg + 2 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Estal 0,03 mg + 2 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-389030632
Djelatna tvar etinilestradiol
klormadinonacetat
Sastav 1 filmom obložena tableta sadrži 0,03 mg etinilestradiola i 2 mg klormadinonacetata
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 21 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-389030632-01]
63 tablete u blisteru, u kutiji  [HR-H-389030632-02]
Proizvođač mibe GmbH Arzneimittel, Brehna, Njemačka
Nositelj odobrenja Mibe Pharmaceuticals d.o.o., Zavrtnica 17, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 15.06.2018.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/270
Urbroj 381-12-01/70-18-04
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G03AA15
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o mjerama minimizacije rizika od meningeomapovezanog s primjenom lijekova koji sadrže klormadinonacetat i nomegestrolacetat 09.11.2022. Gedeon Richter Plc., Theramex Ireland Limited, Zentiva k.s., Mibe Pharmaceuticals d.o.o.
Povratak