Lijekovi

Fingolimod Teva 0,25 mg tvrde kapsule

Naziv lijeka Fingolimod Teva 0,25 mg tvrde kapsule
Broj odobrenja HR-H-438748545
Djelatna tvar fingolimodklorid
Sastav svaka kapsula sadrži 0,25 mg fingolimoda (u obliku fingolimodklorida)
Farmaceutski oblik kapsula, tvrda
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 7 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-438748545-01]
10 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-438748545-02]
28 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-438748545-03]
30 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-438748545-04]
98 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-438748545-05]
10 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-438748545-06]
28 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-438748545-07]
30 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-438748545-08]
98 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-438748545-09]
100 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-438748545-10]
7 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-438748545-11]
Proizvođač Teva Operations Poland Sp. z o.o., Krakow, Poljska
Teva Nederland B.V., Haarlem, Nizozemska
Balkanpharma - Dupnitsa AD, Dupnitsa, Bugarska
Merckle GmbH, Blaubeuren, Baden-Wuerttemberg, Njemačka
Nositelj odobrenja TEVA GmbH, Graf-Arco-Str. 3, Ulm, Njemačka
Datum rješenja 21.09.2020.
Rok rješenja 21.09.2025.
Klasa UP/I-530-09/19-01/128
Urbroj 381-12-01/30-20-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L04AA27
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Lista provjere za zdravstvene radnike, verzija 5
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Vodič za bolesnike, verzija 5
Vodič za roditelje skrbnike, verzija 3
Kartica za bolesnice s podsjetnikom o trudnoći, verzija 1

Napomena

Za predmetni lijek Agencija za lijekove i medicinske proizvode je dana 21. rujna 2020. donijela Rješenje o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet koje je sukladno članku 46. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18) dano pod sljedećim uvjetima:

 a) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet Teva GmbH, Graf-Arco-Str.3, 89079 Ulm, Njemačka obvezan je poduzeti dodatne mjere minimizacije rizika koje su neophodne za sigurnu i djelotvornu primjenu lijeka na način da je za lijek Fingolimod Teva 0,25 mg tvrde kapsule (fingolimodum) dužan osigurati edukacijski materijal koji čine Sažetak opisa svojstava lijeka, Lista provjere za zdravstvene radnike za odraslu i pedijatrijsku populaciju, Vodič za bolesnika/roditelja (ili zakonskog predstavnika)/skrbnika, Kartica za bolesnice s podsjetnikom o trudnoći.

 b) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet obvezan je usuglasiti sadržaj i format edukacijskih materijala, uključujući komunikacijski plan i način distribucije, kao i sve druge aspekte ovih edukacijskih materijala s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske. 

Agencija za lijekove i medicinske proizvode ukinut će odobrenje za stavljanje u promet predmetnog lijeka ako nositelj odobrenja ne ispunjava obaveze utvrđene uvjetima navedenim u Rješenju.

Povratak