Lijekovi

Gilenya

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Gilenya
Djelatna tvar fingolimodklorid
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK L04AA27
Lijek je stavljen u promet u RH Nestašica
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Lista provjere za zdravstvene radnike, verzija 5
Vodič za roditelje skrbnike, verzija 3
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Vodič za roditelje skrbnike čije dijete prima lijek Gilenya, verzija 2
Kartica za bolesnice s podsjetnikom o trudnoći, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 5

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o rizicima povezanim s učincima fingolimoda (Gilenya) na imunološki sustav 22.01.2016. Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranim preporukama za minimizaciju rizika od oštećenja jetre uzrokovanog lijekom Gilenya (fingolimod) 10.11.2020. Novartis Hrvatska d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o novoj kontraindikaciji primjene lijeka Gilenya (fingolimod) u trudnica i žena reproduktivne dobi koje ne upotrebljavaju učinkovitu kontracepciju 02.09.2019. Novartis Europharm Limited
Pismo zdravstvenim radnicima o novim kontraindikacijama za fingolimod (Gilenya) u bolesnika sa srčanim bolestima 07.11.2017. Novartis Hrvatska d.o.o.
Povratak