Lijekovi

Hemlibra

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Hemlibra
Djelatna tvar emicizumab
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK B02BX06
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
Vodič za laboratorijske zdravstvene radnike, verzija 3
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Vodič za bolesnike i njegovatelje, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 3
Povratak