Lijekovi

Holoclar

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Holoclar
Djelatna tvar Ex vivo umnožene autologne epitelne stanice ljudske rožnice koje sadrže matične stanice
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK S01XA19
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Edukacijski priručnik za zdravstvene radnike, verzija 1
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Informativni vodič za bolesnike, verzija 1
Povratak