Lijekovi

HyQvia

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka HyQvia
Djelatna tvar imunoglobulin normalni, ljudski
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK J06BA01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za zdravstvene radnike Hyqvia automatska štrcaljka, verzija 2
Vodič za zdravstvene radnike HyQvia infuzijska pumpa, verzija 2
Poveznica na internetsku stranicu za zdravstvene radnike
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Dnevnik terapije za bolesnika v
Vodič za bolesnike i staratelje HyQvia automatska štrcaljka, verzija 2
Vodič za bolesnike i staratelje HyQvia infuzijska pumpa, verzija 2
Poveznica na internetsku stranicu za bolesnike i staratelje
Povratak