Lijekovi

Imnovid

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Imnovid
Raniji naziv Pomalidomide Celgene
Djelatna tvar pomalidomid
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK L04AX06
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Obrazac za praćenje trudnoće, verzija 4
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 5
Obrazac svjesnosti o rizicima, verzija 1
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica za bolesnika, verzija 4
Vodič za bolesnike, verzija 5
Povratak