Lijekovi

Keytruda

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Keytruda
Djelatna tvar pembrolizumab
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK L01FF02
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica za bolesnika, verzija 8

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju indikacije lijeka Keytruda (pembrolizumab) 10.07.2018. Merck Sharp & Dohme B. V.
Povratak