Lijekovi

Kventiax SR 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem

Naziv lijeka Kventiax SR 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem
Broj odobrenja HR-H-834485727
Djelatna tvar kvetiapinfumarat
Sastav svaka tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 400 mg kvetiapina u obliku kvetiapinfumarata
Farmaceutski oblik tableta s produljenim oslobađanjem
Proizvođač Krka d.d., Novo mesto, Novo Mesto, Slovenija
Nositelj odobrenja Krka - farma d.o.o., Radnička cesta 48, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 17.07.2020.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/19-02/169
Urbroj 381-12-01/38-20-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N05AH04
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Kvetiapin

400 mg

tableta s produljenim oslobađanjem

Povratak