Lijekovi

Kvetiapin PharmaS 25 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Kvetiapin PharmaS 25 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-350411389
Djelatna tvar kvetiapinfumarat
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 25 mg kvetiapina u obliku kvetiapinfumarata
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 60 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-350411389-01]
Proizvođač PharmaS d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska
Nositelj odobrenja PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, Zagreb
Datum rješenja 29.10.2016.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/15-02/446
Urbroj 381-12-01/30-16-04
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N05AH04
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Kvetiapin

25 mg

filmom obložena tableta

Povratak