Lijekovi

Kymriah

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Kymriah
Djelatna tvar tisagenlekleucel
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK L01XL04
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Vodič za zdravstvene ustanove, verzija 5
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica za bolesnike, verzija 2
Vodič za bolesnike i njegovatelje, verzija 3
Povratak