Lijekovi

Lemtrada

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Lemtrada
Djelatna tvar alemtuzumab
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK L04AA34
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 5
Kontrolni popis za liječnike, verzija 3
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Vodič za bolesnike, verzija 5
Kartica za bolesnike, verzija 5

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju indikacije, dodatnim kontraindikacijama i mjerama minimizacije rizika za lijek Lemtrada (alemtuzumab) 23.01.2020. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju primjene lijeka Lemtrada zbog ozbiljnih nuspojava 18.04.2019. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Povratak