Lijekovi

Libmeldy

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Libmeldy
Djelatna tvar atidarsagen autotemcel (obogaćena populacija autolognih stanica CD34+ koja sadrži hematopoetske matične i progenitorne stanice transducirane ex vivo lentivirusnim vektorom koji kodira gen ljudske arilsulfataze A (ARSA))
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK A16AB21
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Povratak