Lijekovi

Logest 0,02 mg/0,075 mg obložene tablete

Naziv lijeka Logest 0,02 mg/0,075 mg obložene tablete
Raniji naziv Logest obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-466196823
Djelatna tvar etinilestradiol
gestoden
Sastav jedna obložena tableta sadrži 0,020 mg etinilestradiola i 0,075 mg gestodena
Farmaceutski oblik obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 21 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-466196823-01]
Proizvođač Bayer AG, Berlin, Njemačka
Nositelj odobrenja Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 12.09.2018.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/445
Urbroj 381-12-01/30-18-06
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G03AA10
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Gestoden/Etinilestradiol

0,075 mg/0,02 mg

obložena tableta

Povratak