Lijekovi

Loquen 200 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Loquen 200 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-017733490
Djelatna tvar kvetiapinfumarat
Sastav svaka tableta sadrži 200 mg kvetiapina u obliku kvetiapinfumarata
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 60 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-017733490-01]
Proizvođač Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Nositelj odobrenja Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 20.08.2019.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/764
Urbroj 381-12-01/70-19-04
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N05AH04
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Podsjetnik o važnosti nadziranja, verzija 3

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Kvetiapin

200 mg

filmom obložena tableta

Povratak