Lijekovi

Lucentis

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Lucentis
Djelatna tvar ranibizumab
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK S01LA04
Lijek je stavljen u promet u RH Nestašica
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Vodič za bolesnike - dijabetička retinopatija ili dijabetički makularni edem, verzija 1
Vodič za bolesnike neovaskularizacia žilnice, verzija 4
Vodič za bolesnike neovaskularna senilna makularna degeneracija, verzija 4
Vodič za bolesnike začepljenje vene u pozadini mrežnice, verzija 4
Vodiče za bolesnike dijabetički makularni edem, verzija 4
Povratak