Lijekovi

Luxturna

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Luxturna
Djelatna tvar voretigen neparvovek
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK S01XA27
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Luxturna kirurški priručnik, verzija 2
Luxturna ljekarnički priručnik, verzija 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
LUXTURNA Kartica za bolesnike, audio zapis
LUXTURNA Kartica za bolesnike, verzija 1
LUXTURNA Kartica za bolesnike, verzija 1, veliki font
Povratak