Lijekovi

Metotreksat Cipla 2,5 mg tablete

Naziv lijeka Metotreksat Cipla 2,5 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-906574672
Djelatna tvar metotreksat
Sastav svaka tableta sadrži 2,5 mg metotreksata
Farmaceutski oblik tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 10 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-906574672-01]
24 tablete u blisteru, u kutiji  [HR-H-906574672-02]
25 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-906574672-03]
28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-906574672-04]
30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-906574672-05]
50 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-906574672-06]
100 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-906574672-07]
25 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-906574672-08]
100 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-906574672-09]
Proizvođač S&D Pharma CZ, spol. s r.o, Pchery (Pharmos a.s. facility), Češka
Cipla Europe NV, Antwerpen, Belgija
Nositelj odobrenja Cipla Europe NV, De Keyserlei 58-60, Box-19, Antwerpen, Belgija
Datum rješenja 17.07.2019.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/19-02/74
Urbroj 381-12-01/30-19-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L04AX03
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Lista provjere za farmaceute koji izdaju oralne oblike metotreksata, verzija 1
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica za bolesnike, verzija 1

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o preporukama za sprječavanje potencijalno fatalnih pogrešaka u doziranju metotreksata za liječenje upalnih bolesti 02.12.2019. Sandoz d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o., Actavis Group PTC ehf, Cipla Europe NV
Povratak