Lijekovi

Metotreksat Sandoz 2,5 mg tablete

Naziv lijeka Metotreksat Sandoz 2,5 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-702520895
Djelatna tvar dinatrijev metotreksat
Sastav jedna tableta sadrži 2,5 mg metotreksata, u obliku dinatrijevog metotreksata
Farmaceutski oblik tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-702520895-01]
Proizvođač Salutas Pharma GmbH, Barleben, Njemačka
Nositelj odobrenja Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 22.05.2018.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/244
Urbroj 381-12-01/70-18-07
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L01BA01; L04AX03
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Lista provjere za farmaceute koji izdaju oralne oblike metotreksata, verzija 1
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica za bolesnike, verzija 1

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o preporukama za sprječavanje potencijalno fatalnih pogrešaka u doziranju metotreksata za liječenje upalnih bolesti 02.12.2019. Sandoz d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o., Actavis Group PTC ehf, Cipla Europe NV
Povratak