Lijekovi

Mispregnol 400 mikrograma tablete

Naziv lijeka Mispregnol 400 mikrograma tablete
Broj odobrenja HR-H-148237306
Djelatna tvar mizoprostol
Sastav jedna tableta sadrži 400 mikrograma mizoprostola
Farmaceutski oblik tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 1 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-148237306-01]
4 tablete u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-148237306-02]
16 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-148237306-03]
40 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-148237306-04]
Proizvođač Delpharm Lille S.A.S., Lys Lez Lannoy, Francuska
Laboratoires MACORS, Auxerre, Francuska
Nordic Pharma B.V., Hoofddorp, Nizozemska
Nositelj odobrenja Exelgyn, 216 Bd Saint-Germain, Pariz, Francuska
Datum rješenja 11.11.2020.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/16-02/307
Urbroj 381-12-01/154-20-26
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G02AD06
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Brošura za korisnice lijeka, verzija 1
Kartica s upozorenjima, verzija 1
Povratak