Lijekovi

Monofer 100 mg/ml otopina za injekciju/infuziju

Naziv lijeka Monofer 100 mg/ml otopina za injekciju/infuziju
Broj odobrenja HR-H-258767229
Djelatna tvar željezova(III) derizomaltoza
Sastav jedan mililitar otopine sadrži 100 mg željeza u obliku željezove(III) derizomaltoze
Farmaceutski oblik otopina za injekciju/infuziju
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 5 ampula s 1 ml otopine, u kutiji  [HR-H-258767229-01]
10 ampula s 1 ml otopine, u kutiji  [HR-H-258767229-02]
5 ampula s 2 ml otopine, u kutiji  [HR-H-258767229-03]
10 ampula s 2 ml otopine, u kutiji  [HR-H-258767229-04]
2 ampule s 5 ml otopine, u kutiji  [HR-H-258767229-05]
5 ampula s 5 ml otopine, u kutiji  [HR-H-258767229-06]
2 ampule s 10 ml otopine, u kutiji  [HR-H-258767229-07]
5 ampula s 10 ml otopine, u kutiji  [HR-H-258767229-08]
1 bočica s 1 ml otopine, u kutiji  [HR-H-258767229-09]
5 bočica s 1 ml otopine, u kutiji  [HR-H-258767229-10]
10 bočica s 1 ml otopine, u kutiji  [HR-H-258767229-11]
5 bočica s 2 ml otopine, u kutiji  [HR-H-258767229-12]
10 bočica s 2 ml otopine, u kutiji  [HR-H-258767229-13]
1 bočica s 5 ml otopine, u kutiji  [HR-H-258767229-14]
2 bočice s 5 ml otopine, u kutiji  [HR-H-258767229-15]
5 bočica s 5 ml otopine, u kutiji  [HR-H-258767229-16]
1 bočica s 10 ml otopine, u kutiji  [HR-H-258767229-17]
2 bočice s 10 ml otopine, u kutiji  [HR-H-258767229-18]
5 bočica s 10 ml otopine, u kutiji  [HR-H-258767229-19]
Proizvođač Pharmacosmos A/S, Holbaek, Danska
Nositelj odobrenja Pharmacosmos A/S, Roervangsvej 30, Holbaek, Danska
Datum rješenja 27.07.2022.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/21-02/215
Urbroj 381-12-01/154-22-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK B03AC
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Brošura za bolesnike, verzija 2
Povratak