Lijekovi

Myfortic 180 mg želučanootporne tablete

Naziv lijeka Myfortic 180 mg želučanootporne tablete
Broj odobrenja HR-H-505070647
Djelatna tvar mikofenolatnatrij
Sastav jedna želučanootporna tableta sadrži 180 mg mikofenolatne kiseline u obliku natrijevog mikofenolata
Farmaceutski oblik želučanootporna tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 120 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-505070647-01]
Proizvođač Novartis Pharma GmbH, Nürnberg, Njemačka
Lek Pharmaceuticals d.d., Lendava, Slovenija
Nositelj odobrenja Novartis Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 37b, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 19.10.2015.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/14-02/381
Urbroj 381-12-01/70-15-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L04AA06
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Upitnik za zdravstvene radnike, verzija 1
Obrazac za prijavu i praćenje trudnoće za zdravstvene radnike, verzija 1
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Upitnik za bolesnike, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 2

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o izmijenjenim preporukama za kontracepciju povezanim s primjenom mofetilmikofenolata/mikofenolatne kiseline (CellCept, Myfortic, Trixin) 22.01.2018. Roche d.o.o., Novartis Hrvatska d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o.
Povratak