Lijekovi

Myfortic 360 mg želučanootporne tablete

Naziv lijeka Myfortic 360 mg želučanootporne tablete
Broj odobrenja HR-H-950094160
Djelatna tvar mikofenolatnatrij
Sastav jedna želučanootporna tableta sadrži 360 mg mikofenolatne kiseline u obliku natrijevog mikofenolata
Farmaceutski oblik želučanootporna tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 120 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-950094160-01]
Proizvođač Novartis Pharma GmbH, Nürnberg, Njemačka
Lek Pharmaceuticals d.d., Lendava, Slovenija
Novartis Farmacéutica S.A., Barcelona, Španjolska
Nositelj odobrenja Novartis Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 37b, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 19.10.2015.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/14-02/382
Urbroj 381-12-01/70-15-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L04AA06
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Upitnik za zdravstvene radnike, verzija 1
Obrazac za prijavu i praćenje trudnoće za zdravstvene radnike, verzija 1
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Upitnik za bolesnike, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 2

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o izmijenjenim preporukama za kontracepciju povezanim s primjenom mofetilmikofenolata/mikofenolatne kiseline (CellCept, Myfortic, Trixin) 22.01.2018. Roche d.o.o., Novartis Hrvatska d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o.
Povratak