Lijekovi

Neophyr 1000 ppm mol/mol, medicinski plin, stlačen

Naziv lijeka Neophyr 1000 ppm mol/mol, medicinski plin, stlačen
Broj odobrenja HR-H-455904640
Djelatna tvar dušikov (II) oksid
Sastav spremnik sadrži 1000 ppm mol/mol dušikovog(II) oksida
Farmaceutski oblik medicinski plin, stlačen
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] spremnik za plin od 2 litre, s tlakom punjenja od 150 bara  [HR-H-455904640-01]
spremnik za plin od 10 litara, s tlakom punjenja od 150 bara  [HR-H-455904640-02]
Proizvođač SOL S.p.A., Monza, Italija
Nositelj odobrenja SOL S.p.A., Via Borgazzi 27, Monza, Italija
Datum rješenja 22.08.2018.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/83
Urbroj 381-12-01/70-18-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK R07AX01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Povratak