Lijekovi

Neotigason 10 mg tvrde kapsule

Naziv lijeka Neotigason 10 mg tvrde kapsule
Broj odobrenja HR-H-047281874
Djelatna tvar acitretin
Sastav jedna tvrda kapsula sadrži 10 mg acitretina
Farmaceutski oblik kapsula, tvrda
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-047281874-01]
Proizvođač Cenexi SAS, Fontenay-sous-Bois, Francuska
Cenexi, Osny, Francuska
Nositelj odobrenja Teva B.V., Swensweg 5, Haarlem, Nizozemska
Datum rješenja 29.08.2023.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/16-02/109
Urbroj 381-12-01/171-23-33
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK D05BB02
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Kontrolni popis i Izjava o razumijevanju rizika za liječnike, verzija 2
Kontrolni popis za ljekarnika, verzija 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica za bolesnika, verzija 2

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od teratogenosti i mogućem razvoju neuropsihijatrijskih poremećaja prilikom primjene lijekova iz skupine retinoida (acitretin, adapalen, alitretinoin, beksaroten, izotretinoin, tazaroten i tretinoin) 10.12.2018. Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Pliva Hrvatska d.o.o., Roche d.o.o.
Povratak