Lijekovi

Novynette 0,020 mg/0,150 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Novynette 0,020 mg/0,150 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-592188989
Djelatna tvar etinilestradiol
dezogestrel
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 0,020 mg etinilestradiola i 0,150 mg dezogestrela
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 21 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-592188989-01]
Proizvođač Gedeon Richter Plc., Budimpešta, Mađarska
Nositelj odobrenja Gedeon Richter Plc., Gyömrői út 19-21, Budimpešta, Mađarska
Datum rješenja 26.06.2020.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/18-02/31
Urbroj 381-12-01/70-20-04
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G03AA09
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
Povratak