Lijekovi

Nplate

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Nplate
Djelatna tvar romiplostim
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK B02BX04
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Kontrolna lista za zdravstvene radnike za samoprimjenu lijeka Nplate, verzija 3
Kalkulator za doziranje za zdravstvene radnike, verzija 3
Vodič za zdravstvene radnike za odabir bolesnika, verzija 4
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Dnevnik samoprimjene za bolesnike, verzija 3
Vodič za bolesnike za pripremu i primjenu Nplate injekcije, verzija 4
Brzi vodič za bolesnike za primjenu lijeka Nplate kod kuće, verzija 4
Podložak za bolesnike za pripremu lijeka, verzija 4
Povratak