Lijekovi

Phan 62,5 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Phan 62,5 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-311046390
Djelatna tvar bosentan hidrat
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 62,5 mg bosentana (u obliku hidrata)
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 14 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-311046390-01]
56 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-311046390-02]
112 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-311046390-03]
Proizvođač Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A., Larisa, Grčka
Nositelj odobrenja Alpha-Medical d.o.o., Dragutina Golika 36, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 01.12.2022.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/22-02/24
Urbroj 381-12-01/70-22-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C02KX01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Knjižica za bolesnika s važnim uputama za sigurnu primjenu lijeka, verzija 2
Povratak