Lijekovi

Pirfenidon Sandoz 267 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Pirfenidon Sandoz 267 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-631754161
Djelatna tvar pirfenidon
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 267 mg pirfenidona
Farmaceutski oblik Filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 63 tablete u blisteru, u kutiji  [HR-H-631754161-01]
252 tablete u blisteru, u kutiji  [HR-H-631754161-02]
63 tablete u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-631754161-03]
252 tablete u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-631754161-04]
63 tablete (1 pakiranje s 21 tabletom u blisteru i 1 pakiranje sa 42 tablete u blisteru), u kutiji  [HR-H-631754161-05]
252 tablete (3 pakiranja sa po 84 tablete u blisteru), u kutiji  [HR-H-631754161-06]
63 tablete (1 pakiranje s 21 tabletom u blisteru s jediničnom dozom i 1 pakiranje sa 42 tablete u blisteru s jediničnom dozom), u kutiji  [HR-H-631754161-07]
252 tablete (3 pakiranja sa po 84 tablete u blisteru s jediničnom dozom), u kutiji  [HR-H-631754161-08]
Proizvođač Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovenija
Nositelj odobrenja Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 27.04.2022.
Rok rješenja 27.04.2027.
Klasa UP/I-530-09/21-01/52
Urbroj 381-12-01/70-22-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L04AX05
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Kontrolni popis za liječnike, verzija 4

Napomena

Za predmetni lijek Agencija za lijekove i medicinske proizvode je dana 27. travnja 2022. godine donijela Rješenje o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet koje je sukladno članku 46. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18) dano pod sljedećim uvjetima:

 a) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, 10000 Zagreb, obvezan je poduzeti dodatne mjere minimizacije rizika koje su neophodne za sigurnu i djelotvornu primjenu lijeka na način da je za lijek Pirfenidon Sandoz 267 mg filmom obložene tablete dužan osigurati paket informacija za liječnike koji sadrži sljedeće: informacije o lijeku (Sažetak opisa svojstava lijeka), informacije za liječnike (kontrolni popisi za provjeru sigurnosti) i informacije za bolesnike (Uputa o lijeku).

 b) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet obvezan je usuglasiti sadržaj i format edukacijskih materijala, uključujući komunikacijski plan i način distribucije, kao i sve druge aspekte ovih edukacijskih materijala s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode ukinut će odobrenje za stavljanje u promet predmetnog lijeka ako nositelj odobrenja ne ispunjava obaveze utvrđene uvjetima navedenim u Rješenju.

Povratak