Lijekovi

Prasugrel Pliva 10 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Prasugrel Pliva 10 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-521895269
Djelatna tvar prasugrelbromid
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 10 mg prasugrela (u obliku bromida)
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 10 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-521895269-01]
14 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-521895269-02]
28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-521895269-03]
28 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-521895269-04]
30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-521895269-05]
30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-521895269-06]
56 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-521895269-07]
84 tablete u blisteru, u kutiji  [HR-H-521895269-08]
90 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-521895269-09]
90 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-521895269-10]
98 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-521895269-11]
Proizvođač Merckle GmbH, Blaubeuren, Baden-Wuerttemberg, Njemačka
Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Nositelj odobrenja Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 04.11.2022.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/22-02/73
Urbroj 381-12-01/154-22-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK B01AC22
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
Povratak