Lijekovi

Prograf 0,5 mg tvrde kapsule

Naziv lijeka Prograf 0,5 mg tvrde kapsule
Broj odobrenja HR-H-863925022
Djelatna tvar takrolimus hidrat
Sastav jedna kapsula sadrži 0,5 mg takrolimusa (u obliku hidrata)
Farmaceutski oblik kapsula, tvrda
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-863925022-01]
30 kapsula u perforiranom blisteru za jediničnu dozu, u kutiji   [HR-H-863925022-02]
Proizvođač Astellas Ireland Co. Ltd., County Kerry, Irska
Nositelj odobrenja Astellas d.o.o., Ilica 1, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 28.12.2015.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/15-02/77
Urbroj 381-12-01/30-15-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L04AD02
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica za bolesnike, verzija 1
Povratak