Lijekovi

Rixathon

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Rixathon
Djelatna tvar rituksimab
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK L01FA01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Kartica upozorenja za zdravstvene radnike Rixathon, verzija 1, 10
Knjižica za zdravstvene radnike, verzija 5
Kartica upozorenja za zdravstvene radnike za lijek Rixathon (paralelni promet), verzija 1, veljača 2024
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Priručnik za bolesnike, verzija 5
Povratak