Lijekovi

RoActemra

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka RoActemra
Djelatna tvar tocilizumab
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept (koncentrat za otopinu za infuziju, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki)
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK L04AC07
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Knjižica za zdravstvene radnike, verzija 8
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 8
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Knjižica za bolesnike, verzija 8
Kartica s upozorenjima za bolesnika, verzija 8

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o privremenoj nestašici lijekova RoActemra (tocilizumab) 162 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki i napunjenoj brizgalici (za supkutanu primjenu) i lijeka RoActemra (tocilizumab) 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju (za intravensku primjenu) te preporuke za upravljanje potencijalnim rizikom od razbuktavanja bolesti 03.09.2021. Roche Registration GmbH
Pismo zdravstvenim radnicima o rijetkom riziku od ozbiljnog oštećenja jetre kod primjene lijeka RoActemra (tocilizumab), uključujući akutno zatajenje jetre koje zahtijeva presađivanje 27.06.2019. Roche Registration GmbH
Povratak