Lijekovi

RoActemra

Naziv lijeka RoActemra
Djelatna tvar tocilizumab
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept (koncentrat za otopinu za infuziju, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki)
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK L04AC07
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 7
Knjižica za zdravstvene radnike, verzija 7
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica s upozorenjima za bolesnike, verzija 7
Knjižica za bolesnike, verzija 7

Napomena

Lijek je odobren centraliziranim postupkom davanja odobrenja za stavljanje u promet lijeka za sve zemlje članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA). Više podataka o lijeku dostupno je pod sljedećom poveznicom:
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/roactemra

Informacije o lijeku na hrvatskom jeziku, unutar kojih su sadržani sažetak opisa svojstava lijeka (SmPC)Sažetak opisa svojstava lijeka jest stručna informacija o lijeku odobrena u postupku davanja odobrenja i namijenjena je zdravstvenim radnicima. Koristi se i kao izvor podataka za izradu upute o lijeku za krajnjega korisnika i označivanje lijeka., označivanje i uputa o lijeku (PL)Uputa o lijeku jest informacija dana u pisanom obliku, koja sadrži podatke za korisnike, a priložena je lijeku te mora biti usklađena s podacima u sažetku opisa svojstava lijeka. za sve farmaceutske oblike i jačine traženog lijeka, možete pronaći pristupanjem poveznici navedenoj u prethodnom odlomku, na kojoj ćete u dijelu "Product information", u padajućem izborniku polja "Available Languages" odabrati opciju "Croatian".

Odobrenje za stavljanje lijeka u promet dala je Europska komisija, čija su odobrenja dostupna pod sljedećom poveznicom: http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/index_en.htm

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o rijetkom riziku od ozbiljnog oštećenja jetre kod primjene lijeka RoActemra (tocilizumab), uključujući akutno zatajenje jetre koje zahtijeva presađivanje 27.06.2019. Roche Registration GmbH
Povratak