Lijekovi

Rosanne 0,03 mg/3 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Rosanne 0,03 mg/3 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-890097735
Djelatna tvar etinilestradiol
drospirenon
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 0,03 mg etinilestradiola i 3 mg drospirenona
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 21 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-890097735-01]
Proizvođač Laboratorios Leon Farma S.A., Villaquialambre, Leon, Španjolska
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Njemačka
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovenija
Nositelj odobrenja Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 08.11.2017.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/16-02/474
Urbroj 381-12-01/38-17-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G03AA12
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
Povratak